FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her

Lena Metall AS ønsker, gjennom utvikling, produksjon og levering av Alu Mast System® og øvrige produkter basert på 100% gjenvinnbar aluminium, å bidra til at vi skal nå FNs
bærekraftsmål for 2030.

7. Ren energi til alle

Målet er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Vi ønsker å bidra til at ren energi distribueres på stolper og master som ikke avgir giftige stoffer til mennesker, dyr, naturen eller atmosfæren og som er 100% gjenvinnbare eller kan gjenbrukes.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Målet er å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende industrialisering og innovasjon.

Vi ønsker å bidra til å innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Målet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Vi ønsker å bidra for å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner og da må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.