Mastesystemet av aluminium

Alu Mast System er et norskutviklet og norskprodusert mastesystem for nordiske forhold. Mastesystemet kjennetegnes av lett vekt, høy styrke, et klimavennlig alternativ og lang levetid.

Master og stolper

Alu Mast System er ekstrudert aluminium bestående av den korrosjonsbestandige legeringen 6082-T6. Produksjonsteknologien gjør at stolpene er sylindriske. Om ønskelig overflatebehandles stolpene deretter og kan leveres både med og uten farge.

Vi har forskjellige stolpedimensjoner som passer til alle prosjekter fra 230 V lavspent distribusjonsnett til 132 kV høyspent regionalnett.

alustolpe flyer
alustolpe flyer

Hvorfor velge aluminium?

Aluminium har enorm styrke i forhold til vekt og er et velkjent material som trenger minimalt med vedlikehold i riktige forhold. Antatt levetid er på opptil 100 år. Dette blant annet på grunn av det naturlige oksidsjiktet aluminium danner. Oksidsjiktet beskytter aluminiumet mot korrosjon. Dersom oksidsjiktet skades mekanisk, dannes det umiddelbart et nytt. Visste du at når temperaturen synker øker aluminiumets styrke og seighet, i motsetning til de fleste ståltyper som blir sprø?

Aluminiumets lave vekt, store styrke, lave vedlikeholdsbehov og resirkuleringsmuligheter gjør at flere og flere velger det grønne metallet.

Langsiktig økonomisk løsning

 • Vedlikeholdsfri
 • Unngår hakkespettskader
 • Unngår råteskader
 • Resirkulerbar, og høy restverdi etter endt bruk
 • Levetid 80-100 år
 • Sparte transportkostnader på grunn
  av lav vekt
 • Designet for raskere og mer effektiv utbygging av kraftlinjer

Miljøvennlig

 • 100% resirkulerbar
 • Ingen miljøpåvirkning av reist
  mast
 • Verken helse- eller miljøskadelig
 • Bærekraftig livssyklus reduserer total CO2-utslipp
 • Lav vekt reduserer CO2-utslipp under transport

Sikkerhet

 • AMS-Klatresko M10
 • AMS-Fallsikring M-03
 • Ingen helsefare å være i nærheten av stolpen
 • Ingen avrenning fra stolpen og klær blir ikke utgriset/ødelagt ved kontakt med stolpen

Stolpene – Ø180mm, Ø240mm og Ø300mm

Stolpene er aluminiumsprofiler med et unikt tverrsnitt for en mer effektiv montasje. Langs stolpen er det spor hvor innfesting av materiell og klatring utføres, uten å påvirke det estetiske. Her er det mulighet for å velge med eller uten farge, alt ettersom hva som ønskes i prosjektet.

Sporene i stolpene er designet for innfesting av linjemateriell og klatreutstyr, som gjør at minimalt med bearbeiding på riggplass behøves.

Utformingen av stolpeprofilen er utført på en slik måte at man får en stiv og sterk stolpe, samtidig som man beholder den lave vekten. Stolpeprofilene er utformet for å passe i prosjekter fra 230 V lavspent distribusjonsnett til 132 kV høyspent regionalnett.

alustolpe flyer
alustolpe flyer

Simulering, analyse og test

Alu Mast System er utviklet gjennom datasimulering, dataanalyse og fysiske tester. Herunder levetid, bæreevne, maks knekklast, korrosjonsmotstand og lydsjenering.

Mastekonfigurasjoner

Enkeltstolpe, monomast med trekantoppheng eller seks faser, H-mast, A-mast, dobbelmast, trippelmast og kundetilpasset mast. Master tilpasses til hvert prosjekt.

alustolpe flyer
alustolpe flyer

Jording

Aluminium er et ledende metall, som eksempelvis stål. Det betyr at stolpen må ha forskriftsmessig jording. Ta kontakt for å høre jordingsmulighetene.

Montasje av Alu Mast System

Montasjen starter allerede fra stolpene sendes fra vår fabrikk. For å gjøre det så enkelt og tidseffektivt som mulig er masten prefabrikert før de leveres. Løsningene for stolpeskjøten, lokk og profilfestene gjør at det ikke behøves boring i stolpen. Profilfestene modulære, på lik linje som resten av mastesystemet. På grunn av stolpenes lave vekt kan en hel mast enkelt flys ut med helikopter, og kan reises med mindre kraftige verktøy eller maskiner som igjen kutter kostnader.

alustolpe flyer
alustolpe flyer

Fundamentering

Alu Mast System kan graves ned i jord, fundamenteres på fjell eller settes på støpt fundament.

Fundamentering og mastereis av Alu Mast System blir utført slik som det beskrives i RENblad.

Fundamentfeste for stagfri fundamentering på fjell eller for betingfundament enkelt og effektivt. Fundamentfester kan brukes på alle spenningsnivåer fra 230 V til 132 kV

Innfestingsmateriell

Våre profilfester brukes som innfestingspunkter til mye av materiell. Profilfestene kan tilpasses til hvilke innfestingsformål de skal brukes til. Brukes til blant annet å feste travers, kryssavstivere, kabelstativ, nedføringsledninger.
Profilfestene er enkle å montere og forflytte både før og etter montasje.

alustolpe flyer
alustolpe flyer

Prosjektering

For en enkel sjekk om hvilken stolpestørrelse som bør brukes til et gitt mastepunkt kan man bruke Alu-Calc. Alu-Calc er et beregningsregneark for å fastsette den mekaniske dimensjoneringen av aluminiumstolpene.

Mastesystemet er dimensjonert etter Eurokode 9 som er europeisk standard for aluminiumkonstruksjoner.

Ta kontakt og la oss komme i gang med et nytt prosjekt!

EPD-rapport for Alu Mast System er tilgjengelig

Brosjyrer

(pdf)
(pdf)
aluminiumsstopler i bruk

(jpg)

Ønsker du mer informasjon?