Alu Mast System er en miljøvennlig og 100% resirkulerbar aluminiumsmast for kraftnettet. Mastene har lang levetid, er vedlikeholdsfri, kan ikke utsettes for råte- eller hakkespettskader og bidrar til lave levetidskostnader.

Mastesystemet

​Alu Mast System et norskutviklet og norsk produkt for nordiske forhold. Mastesystemet er modulbasert hvor stolpene skjøtes sammen til ønsket lengde.

Sporene i stolpene er designet for innfesting av linjemateriell og klatreutstyr, som gjør at minimalt med bearbeiding på riggplass behøves.

Det følger med en rekke fordeler med at masten er lett, ren og enkel å håndtere.

alustolpe flyer

Langsiktig økonomisk løsning

 • Vedlikeholdsfri
 • Unngår hakkespettskader
 • Unngår råteskader
 • Resirkulerbar, og høy restverdi etter endt bruk
 • Levetid 80-100 år
 • Sparte transportkostnader på grunn av lav vekt
 • Designet for raskere og mer effektiv utbygging av kraftlinjer

Miljøvennlig

 • 100% resirkulerbar
 • Ingen miljøpåvirkning av reist mast
 • Verken helse- eller miljøskadelig
 • Bærekraftig livssyklus reduserer total CO2-utslipp
 • Lav vekt reduserer CO2-utslipp under transport

Sikkerhet

 • AMS-Klatresko M10
 • AMS-Fallsikring M-03
 • Ingen helsefare å være i nærheten av stolpen
 • Ingen avrenning fra stolpen og klær blir ikke utgriset/ødelagt ved kontakt med stolpen

Brosjyrer

(pdf)
(pdf)
aluminiumsstopler i bruk

(jpg)

Ønsker du mer informasjon?