BÆREKRAFT I LENA METALL

Miljø og klima

 • Aluminiumprodukter – gjenbruk – resirkuleres med kun 6% energi i f.t førstegangs produksjon
 • Fokus på energiforbruk i fabrikk
  • Produksjonslokaler varmes opp med jordvarme
  • Belysning med LED-armaturer
 • Skadelige kjemikalier håndteres på forskriftsmessig måte
 • Kildesortering av avfall til resirkulering

Sosiale forhold

 • Forholder oss til nasjonal lovgivning hva gjelder ansattes rettigheter
 • Innkjøpspolicy i f.t. HMS, barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og organisasjonsfrihet
 • Tariff-avtale for egne ansatte
 • Stort fokus på personvern og datasikkerhet

Økonomi

 • Bedriften har sunn økonomi
 • Nulltoleranse mot korrupsjon, hvitvasking og finansiering av kriminell virksomhet
 • OTP-avtalen forvaltes på en måte som sikrer investeringer i markeder/selskaper med fokus på bærekraft