Aluminiumsmaster

For kraftnettet

Aluminiumsmaster

For kraftnettet

Ventilasjonsfasade

Be om et tilbud på ventilasjonsfasade

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Siste nytt

Aluminiumstolper i Skien, Telemark

En suksess for kabelmontasje: Ved å følge slissene i stolpene og bruk av profilfester som innfestingspunkter for materiell. Forskjellige bruksområder for Alu Mast i Skien, Telemark LEDE har utført et testprosjekt med utskift av flere master til Alu Mast System i...

les mer

Alu Mast System i Bergen

Den nye masten: Alu Mast stolpen ved siden av gammel stolpe. En solid stolpe kombinert med enkel og effektiv montasje. Et utfordrende mastepunkt i et av Bergens urbane områder hvor man ønsket å slippe bardun BKK Nett har utført et utskift av et mastepunkt fra gammel...

les mer

3A-master, 3H-endemaster og bæremast på fjell i Agder

Agder Energi Nett med Alu Mast System   Prosjektet Totalt syv komplette kraftmaster levert til Agder Energi Nett i innføringsvern til nytt Blue GIS-anlegg. To 3A-master, støpt fundament To 3H-master, nedgravd i jord To H-master, nedgravd i jord Én H-mast,...

les mer

Alu Mast System og Elvia

  Sommeren 2021 bygde Laje tre nye kraftmaster for Elvias 132kV regionalnettet med Alu Mast System. To endestrekksmaster og én bæremast. Et typisk avgreningspunkt for sammenkobling til en annen linje. Ettersom det var dårlig grunn ble det støpt betongfundament...

les mer

Alu Mast System og Glitre

I juli 2020 utførte Glitre vedlikehold på 132kV nettet sitt. Gamle trestolper utsatt for råteskader ble skiftet ut og byttet til miljøvennlige og vedlikeholdsfrie aluminiumstolper levert av Lena Metall. Totalt 26 aluminiumstolper ble levert. Vedlikeholdet bestod av...

les mer

Storordre til Forsvaret

Lena Metall har mottatt bestilling på feltsenger til Forsvaret. Ordren skal leveres i 2021 og har en verdi på ca 8 MNOK. Dette betyr at vi har sikret full sysselsetting gjennom vinteren og kanskje vil trenge noe ekstra kapasitet etter hvert. Disse sengene er en...

les mer