Alu Mast System og Elvia

20.08.2021 | Nyheter

REISTE MASTER: De tre aluminiumsmastene er ferdig montert med strekte liner og klare for å sette på strømmen.

 

Sommeren 2021 bygde Laje tre nye kraftmaster for Elvias 132kV regionalnettet med Alu Mast System. To endestrekksmaster og én bæremast. Et typisk avgreningspunkt for sammenkobling til en annen linje. Ettersom det var dårlig grunn ble det støpt betongfundament for mastene.

Aluminiumstolper

Master som er lett, miljøvennlig, 100% gjenvinnbare og som er vedlikeholdsfrie er ønskelige til et hvert prosjekt fremover for nettselskaper, montører og ikke minst klima og miljø.

Fundament

Alu Mast System har føtter som skrus sammen med stolpen, på lik måte som skjøten mellom stolpeseksjoner. Fire gjengestenger støpes fast i hvert fundament. Mastereis ble utført ved å skru sammen føtter og stolper på riggplass, og deretter ble de flydd ut. Å styre de flyvende stolpebeina til å treffe fundamentboltene var enkelt for montørene.

Smarte tekniske løsninger

Stolpene er AMS-300 med diameter på 300mm, vår største stolpe. Travers- og støttehylle festes med sporbraketter som monteres i sporene. Fleksibiliteten er et nøkkelord, ettersom brakettene kan monteres og flyttes langs sporene som man selv ønsker.

Lena Metall takker Elvia for tillitten i prosjektet og ser frem til et videre samarbeid.