Form metallstang til sirkulær bue

En valsebøyer brukes til å forme en metallstang til en sirkulær bue. Valsebøyeren er en mekanisk kontruksjon som har en jigg med tre valser. Valsene roterer fritt rundt tre parallelle akser. Disse er satt opp med jevne horisontale mellomrom. De to ytre valsene har den samme faste vertikale høyden, og er i kontakt med undersiden av stangen som skal formes. Den midterste valsen har justerbar høyde og er i kontakt med oversiden av stangen. Ved bruk av valsebøyeren blir stangen buet litt etter litt ved at den blir presset frem og tilbake gjennom valsene, helt til ønsket bøyningsgrad er nådd.

Trenger du hjelp med valsebøying?